Workshop “En dag med din skygge”

WORKSHOP

En dag med din skygge 

Målgruppe: 

børn i alderen 7-16 år

(kan tilpasses forskellige alderstrin)

Forestillingen:

formiddag fremføres Skyggen for op til 200 børn

Workshops:

et forløb er 2 x 45 min.

antal deltager fra 20-25

Workshopholdere:

Fritz Gerhard Berthelsen, musiker og performer

&

Ejnar Kanding, komponist og klangregissør

Kort beskrivelse af en skabende og udøvende workshop

Vi starter dagen med, at børnene ser forestillingen “Skyggen”. Børnene kan før og efter arbejde med H.C.Andersen i klasserne. Det øger udbyttet af koncertforestillingen.

Sammen med børnene laves en komposition, som de selv skal fremføre. Kompositionen består af forskellige elementer, som børnene skaber i fællesskab med os.

To musikalske afsnit fra Skyggen bruges som et elektronisk soundtrack, der er velegnet til at fungere som baggrund for indstudering af et groove med børnene udført på murerspande og håndinstrumenter. Sværhedsgraden tilpasses børnenes formåen.

Hvis der er børn, der selv spiller og kan tage deres instrument med, får de lov til at spille en lille improvisation, der bliver digitalt processeret af computeren, så det spillede transformeres og projiceres op til noget, der er meget mere end det faktisk spillede.

Hvis der er børn, der er interesserede i at optræde med replikker, har vi nogle korte replikker, som kan bruges som drivkraft og fortælling i kompositionen.

Der optages nogle få samples af hele gruppen, for eksempel hvislelyde, mørk brumme lyd, knipselyde. Disse sættes ind i en sampler, der kan omdanne dem 8-10 klanglige teksturer.

Disse fire elementer udvikles i løbet af de første 45 min. Så er der er pause. De næste 45 min. begynder processen med at beslutte rækkefølge af de forskellige elementer. Herefter øves forløbet igennem en gang, hvor man kan stoppe og gentage undervejs. Efter en kort evaluering fremføres den endelige komposition.

Man kan udvide projektet med at invitere til en forældreaften, hvor forskellige grupper spiller hver deres komposition.